Pieter Snoeij,
kapitein van de Cornelia Mathilda,
een Nederlands gekoperd barkschip

Inhoud

Inleiding. 3

Eerste reis met kapitein P. Snoeij van 3-11-1857 tot 10-4-1859. 4

Tweede reis met kapitein P. Snoeij van 30-07-1859 tot 20-08-1860. 18

Derde reis met kapitein P. Snoeij van 11-10-1860 tot 09-04-1862. 37

Geboorte, huwelijk en overlijden. 53

De Bark Cornelia Mathilda. 54

Scheepwerf “De Nijverheid”. 57

Nederlandsche Handel-Maatschappij 63

Hotel der Nederlanden, Batavia. 65

Marine Hotel, Batavia. 66

Djambi 67

Kanaal door Voorne. 71

Hellevoetsluis. 72

Brouwershaven. 73

Appendix. 74

Eerste reis met kapitein J.J. Muntendam van 21-06-1855 tot 07-04-1856. 74

Tweede reis met kapitein J.J. Muntendam van 10-08-1856 tot 21-09-1857. 77

 

 


 

Inleiding

Deze notitie geeft de tijdlijn van de twee reizen die  J.J. Muntendam (in de appendix)en de drie reizen die Pieter Snoeij, als kapitein van de Cornelia Mathilda, naar Indië hebben gemaakt in de periode 1855 tot 1862. Op de tweede reis van Pieter is hij vergezeld geweest van zijn echtgenote Thomasia Leonarda Mulder. De informatie over de reizen is bijna volledig gebaseerd op advertenties en berichten welke in kranten zijn verschenen en met behulp van Delpher (http://www.delpher.nl/)  zijn gevonden. Naast de tijdlijn is er verder wat extra informatie over het schip, de scheepswerf en de hotels in Batavia te vinden. De notitie eindigt met het overlijden van Pieter in 1866.


 

Eerste reis met kapitein P. Snoeij van 3-11-1857 tot 10-4-1859

Vertrek

Aankomst

Van

Naar

Omschrijving

Bron

 

1-11-1857

Hellevoetsluis

Point de Galle (via Newport)

Zeilklaar

 

 

1857-11-02 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

3-11-1857

 

Hellevoetsluis

Newport

Uitgezeild. Om voor Point de Galle te laden.

 

 

1857-11-04 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1857-11-05 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1857-11-05 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-12-23 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

1857-12-28 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p008

 

5-11-1857

Rotterdam / Schiedam

Newport

Bij Dover / Douvres

 

 

1857-11-10 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1857-11-10 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

11-11-1857

Schiedam

Newport Mon.

Om voor Singapore te laden

 

 

Om voor Point de Galle te laden

 

 

1857-11-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1857-11-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1857-11-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1858-01-09 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

9-12-1857

 

Newport

Point de Galle

Vertrokken

 

 

1857-12-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1857-12-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1857-12-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

26-1-1858

 

Newport

Point de Galle

Gepraaid op 13° ZB en 31° WL

 

 

1858-03-14 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

1858-03-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002

1858-03-16 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

17-3-1858

 

 

 

Rotterdam 17 maart 1858. Door de Nederl. Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen, zoals:

Voor Schiedam: Cornelia Mathilda, P. Snoeij.

 

 

1858-03-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p001

1858-03-18 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002

1858-03-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1858-03-19 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

 

15-4-1858

Newport

Point de Galle

Colombo

Aangekomen

 

 

1858-07-17 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1858-07-19 Snoey-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1858-07-19 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

12-6-1858

12-6-1858

Point de Galle

Batavia

Straat Sunda Doorgezeild

 

 

1858-07-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007-1

16-6-1858

4-7-1858

5-7-1858

Point de Galle

Batavia

Aangekomen

 

 

 

1858-07-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1858-07-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1858-07-30 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1858-08-31 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p001
1858-09-01 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p001
1858-09-01 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1858-09-01 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

1858-09-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1858-09-03 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1858-09-03 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1858-09-03 Snoei-Cornelia Mathilda_De Tijd_p003
1858-09-04 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

1858-09-16 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

 

Tussen

3-7-1858 en

6-7-1858

Point de Galle

Batavia

Aangekomen vreemdelingen.

Hotel der Nederlanden.

P. Snoeij, van Point de Galle.

 

 

 

1858-07-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p002

 

7-7-1858

10-7-1858

14-7-1858

24-7-1858

28-7-1858

31-7-1858

 

 

In lading liggend te Batavia

 

 

1858-07-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007-2

1858-07-10 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p008

1858-07-14 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

1858-07-28 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

1858-07-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

1858-09-16 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1858-09-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

4-8-1858

5-8-1858

 

Batavia

Djambie

Overtocht troepen strafexpeditie van Batavia naar Djambi, Sumatra

 

 

20 led. leggers
1 ijzeren kombuis
50 u rijst
3 kann. klapp. olie
2 vad. brandhout
109 coll. provisien
dranken
Gouvernement
 

Zie voor meer informatie over de strafexpeditie in 1858 en de rol van Pieter Snoeij daarin: Overzigt van den loop en de uitkomsten der naar het rijk van Djambi gerigte miltaire expeditie, in het jaar 1858.

 

1858-08-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p008
1858-08-12 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1858-08-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p008

1858-10-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p001

1858-10-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1858-10-04 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1858-10-04 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1858-10-05 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

5-11-1858

 

Djambie

Batavia

Aangekomen.
Met een gedeelte der tot de expeditie naar Djambi bestemd geweest zijnde troepen aan boord hebbende.
Agent J. Cézard & Co.

 

 

1858-11-06 Schroei-Cornelia Mathilda_Java Bode_p009
1858-11-11 Schroei-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1858-12-28 Schnoei-Cornelia Mathilda_Dagblad van Zuidholland_p001
1858-12-28 Schnoei-Cornelia Mathilda_De Noord-Barbanter_p004
1858-12-28 Schroei-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1858-12-28 Schnoei-Cornelia Mathilda_Utrechtsche Provinciale en Stads Courand_p002
1858-12-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1858-12-28 Schnoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002
1858-12-28 Schnoei-Cornelia Mathilda_De Tijd_p002
1858-12-29 Cornelia Mathilda_Leydse Courant_p003
1858-12-30 Schnoei-Cornelia Mathilda_Middelburgsche Courant_p001
1858-12-31 Schnoei-Cornelia Mathilda_Leeuwarder Courant_p001
1859-01-13 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

11-11-1858

 

Batavia

Tagal en Pecalogan

Uitgezeild

 

 

1858-11-13 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p008
1859-01-13 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-01-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1859-01-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

15-11-1858

Batavia

Tagal

Aangekomen

 

 

1859-01-26 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1-12-1858

 

 

 

Naar Nederland via Tagal en Pecalongan

agent J. Cezard en co.
125 pic. rotting
450 do. tin
N.H.M.

 

 

1858-12-01 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

8-12-1858

 

Tagal

Nederland

Uitgezeild

 

 

1859-02-11 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003-2
1859-02-11 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-2
1859-02-12 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1859-02-12 Snoey-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

20-12-1858
21-12-1858

 

Batavia

Rotterdam

Uitgezeild

 

 

1859-02-09 Snoei-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002
1859-02-11 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003-1

1859-02-11 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-1
1859-02-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006

21-12-1858

 

Batavia

Nederland

Doorgezeild.
Straat Sunda
Anjer gepasseerd

 

 

1859-02-27 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-02-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002
1859-02-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

15-2-1859

Batavia

St. Helena

Aangekomen

 

 

1859-03-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-03-31 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1859-04-01 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

15-2-1859

 

St. Helena

Schiedam

Uitgezeild

 

 

1859-03-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-03-31 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

10-4-1859

St. Helena

Brouwershaven

Aangekomen

 

 

1859-04-11 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-04-12 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1859-04-12 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1859-06-13 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1859-04-13 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002

13-4-1859

13-4-1859

Brouwershaven

Hellevoetsluis

Aangekomen

 

 

1859-04-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-2
1859-04-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-04-15 Snoei-Cornelia Mathilda_De Tijd_p004
1859-04-15 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1859-04-15 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

13-4-1859

 

Rotterdam

Carga-Lijst Batavia:

5000 balen Koffij
1915 kranj Suiker
876 schuitjes Tin
2638 bossen bindrotting
N.H.M.

 

1859-04-13 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1859-04-13 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-04-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-1
1859-04-21 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Schiedamsche Courant_p002-2

 

16-4-1859

 

Schiedam

Aangekomen

 

 

1859-04-21 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Schiedamsche Courant_p002-1

 


 

Tweede reis met kapitein P. Snoeij van 30-07-1859 tot 20-08-1860

Vertrek

Aankomst

Van

Naar

Omschrijving

Bron

 

30-7-1859
3-8-1859

4-8-1859
6-8-1859

7-8-1859

8-8-1859
10-8-1859

13-8-1859
14-8-1859

15-8-1859

 

 

 

Te Rotterdam ligt in Lading naar Batavia, Samarang en Soerabaya

 

 

1859-07-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-03 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p004
1859-08-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1859-08-04 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-06 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-06 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p005

1859-08-06 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1859-08-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004

1859-08-08 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-10 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1859-08-13 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p005
1859-08-14 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-15 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1859-08-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-18 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1859-08-20 P Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p004

1859-08-20 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p005
1859-08-22 P Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002

1859-09-21 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

1859-09-23 Snoeij-Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentie Blad_p006

1859-09-26 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p006

 

18-8-1859

 

Hellevoetsluis

Zeilklaar

 

 

1859-08-19 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

19-8-1859

Hellevoetsluis

Brouwershaven

Binnengekomen, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoet.

 

 

1859-08-20 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1859-08-20 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-22 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1859-08-22 Snoei-Cornelia Mathilda_De Tijd_p003
1859-08-22 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1859-08-24 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002

20-8-1859

 

Brouwershaven

Batavia

Uitgezeild

 

 

 

1859-08-24 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002

 

25-8-1859

 

 

Zeilklaar in Brouwershaven naar Batavia

 

 

1859-10-14 Snoeij-Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentie Blad_p006

29-8-1859

 

Brouwershaven

Batavia

Uitgezeild

 

 

1859-08-30 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-08-31 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002
1859-08-31 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

29-8-1859

30-8-1859

Brouwershaven

Brouwershaven

Het schip Cornelia Mathilda, kapt. Snoey, gisteren namiddag van hier naar Batavia vertrokken, is ’s avonds in de laagte van Haemstede geankerd en heden ter reede geretourneerd.

 

 

1859-08-31 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

4-9-1859

 

Brouwershaven

Batavia

Opnieuw uitgezeild

 

 

1859-09-07 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002

1859-10-22 Snoeij-Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p006

1859-10-24 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p006

1859-09-05 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

5-9-1859

 

Brouwershaven

Batavia

Opnieuw uitgezeild

 

 

1859-09-07 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1859-09-07 Snoei-Cornelia Mathilda_De Tijd_p004

 

7-9-1859

 

Deal

Gepasseerd

 

 

1859-09-10 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1859-09-12 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1859-09-12 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

13-1-1860

Schiedam

Samarang

Aangekomen.
Alles wel aan boord, wordt bevracht voor Rotterdam.

 

 

1860-03-17 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1860-03-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1860-03-17 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1860-03-17 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-03-19 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1860-03-27 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

 

10-2-1860
15-2-1860

3-3-1860

10-3-1860

24-3-1860

 

 

In lading liggend te Samarang

 

 

1860-02-10 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentie Blad_p004
1860-02-15 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p008

1860-03-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p009

1860-03-10 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p009

1860-03-24 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

 

6-3-1860

 

 

Verkoop van suiker bestemd geweest voor Ned. Schip Cornelia Mathilda, kapt. P Snoey, doch door zeewater beschadigd terug gebragt.

 

 

1860-03-02 P Snoey-Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentie Blad_p002

17-3-1860
18-3-1860

 

Samarang

Nederland

Uitgezeild

 

 

1860-03-23 Snoeij-Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentie Blad_p004
1860-05-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-05-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1860-05-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

 

31-3-1860

Samarang

Batavia

Aangekomen

 

 

1860-05-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

 

Tussen

31-3-1860 en

3-4-1860

Serang

Batavia

Aangekomen vreemdelingen.

Hotel der Nederlanden.

P. Snoey en Echtgenoot, van Serang.

 

 

1860-04-04 P Snoey_Java Bode_p005

5-4-1860

 

Batavia

Rotterdam
Singapore

Vertrokken

 

 

1860-05-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006
1860-05-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

9-4-1860

9-4-1860

Samarang

Nederland

Straat Sunda Doorgezeild.

Anjer gepasseerd.

 

 

1860-04-14 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p009
1860-06-07 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006

1860-06-08 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

15-5-1860

Java

Amsterdam

Gepraaid door kapt. De Vries, in Brouwershaven binnen:

29°29’ ZB en 41°46’ OL

 

 

1860-08-06 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-07 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

1860-08-07 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

27-6-1860

Batavia

Rotterdam

Gepraaid op

170 12’ Z. Br. 40 10’ W.L.

 

 

1860-08-20 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p009

 

29-6-1860

Batavia

St Helena

Aangekomen

 

 

1860-08-01 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-01 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-02 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003

1860-08-02 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1860-08-02 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

1860-09-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p006

1860-09-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

30-6-1860

 

St Helena

Rotterdam

Vertrokken

 

 

1860-08-01 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-01 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1860-08-02 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

1860-09-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p006

1860-09-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

 

19-7-1860

 

 

Gepraaid door Kapt. Snoey op

15°18’ ZB en 29°27’ WL

 

 

1860-08-22 Snoey_Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad_p002

 

17-8-1860

 

 

Gepraaid door Kapt. Snoey op de hoogte van Goudstaart

 

 

1860-08-22 Snoey_Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad_p002

 

19-8-1860

Batavia

Brouwershaven

Binnengekomen
aangekonen passagiers van Java per Cornelia Matilda, kapt. Snoeij:

kapitein P.J.E. Hart(d)steen en familie
kapitein A.C. van der Boon(m) met dochter en Javaansche bediende
1ste luit. kwartiermeester W. van Baasbank
de Jongeheer Albrecht
3 gepasporteerde militairen

 

 

1860-08-21 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1860-08-21 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1860-08-21 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-1
1860-08-21 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1860-08-22 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-23 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1860-10-06 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p011
1860-10-06 Snoey-Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p005
1860-08-22 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002-1
1860-08-22 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Zierikzeesche Courant_p002-2

20-8-1860

20-8-1860

Brouwershaven

Hellevoetsluis

Uitgezeild

 

 

1860-08-21 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-08-21 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-1
1860-08-22 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

 

21-8-1860

 

Rotterdam

Carga-lijst:
499 pic. koperen Duiten
N.H.M.

 

 

1860-08-21 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003-2

 

25-8-1860

 

Rotterdam

Carga-lijst

Zie beneden

 

 

1860-08-25 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1860-08-25 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1860-10-10 Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

1860-11-16 Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentieblad_p006

 

31-8-1860

 

Rotterdam

Afgedaan

350 k. Java Suiker, No. 15 à 16 f36½

862 k. Java Suiker No. 10 f31¾

Allen van boord te ontvangen.

 

 

1860-09-01 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1860-09-01 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p004
1860-09-02 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1860-09-02 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-09-03 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p004
1860-09-03 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1860-09-03 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-10-20 Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

 

4-9-1860

 

Rotterdam

Uit de eerste hand verkocht ca ca 2600 balen Java tot 40 c. en ca. 100 balen tot 37 c., ex Cornelia Matilda.

 

 

1860-09-05 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p004
1860-09-05 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1860-09-10 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p001

 

8-9-1860

 

Rotterdam

Tabak 200 pakk. Java (Stoll) per Cornelia Mathilda

 

 

1860-09-09 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1860-09-10 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p001
1860-09-10 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

27-9-1860

 

Rotterdam

Ter verkoop bij inschrijving 944 st. door zeewater beschadigde Samarang Runderhuiden per Cornelia Mathilda

 

 

1860-09-23 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1860-09-24 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1860-09-24 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006

1860-09-28 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1860-09-28 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1860-09-28 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1860-09-30 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p007
1860-10-01 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

 

Carga-lijst

25-8-1860

Omschrijving

Naam

2687 z. Koffij
122 k. Indigo
200 p. Tabak
3273 bos. Rotting
1819 z. Suiker
862 kr. Suiker
1 k. Confituren
1 k. Div.
7 coll. Div.

Hoffman Dorrepaal en Co

9 k. Confituren

D. Dorrepaal

3 k. Confituren

J. Dorrepaal

156 k. Duiten

N.H.M.

573 kr. Suiker

P. Vark visser en Zn.

49 k. Indigo

M. Retemeijer en Co

13 k. Indigo

J.H. Claus en J. Raulino

350 kr. Suiker

M.C. de Crane en Zn.

2000 Koehuiden

H. van Rijckevorsel

1 k.

mevr. Mirandole

1 k.

mevr. Lange Hulst

1 k.

van Nievelt en Co

1 k.

mevr. Graas te Leiden

1 k.

S. Veenstra te Amst.

1 k.

Struben, Arnh.

1 k.

Mevr. Busser v. Waay, te Oosterhout

1 k.

B.J.A. Pronk te Brielle

1 k.

W. v. Prehn, Voorburg

2 k.

A.C. Raaff te Vianen

1k.

E.N. Sieburgh, Maastricht

1 k.

A. v. Hoboken en Zn.

6 b. Koffij

H. v.d. Berghe, te Kortrijk

1 b. Koffij

A. Bisschoff, te Brussel

4 kistj.

Jonkh. P. Druyvesteijn

1 kistje

J. Hagen, te Breda

1 kistje

G.F. Plate

1 kistje

H.S. v. Hogesand

1 kistje

Kalshoven

2 k. Indigo Bladen
14 k. Indigo
1 k. Diversen

Order


 

Derde reis met kapitein P. Snoeij van 11-10-1860 tot 09-04-1862

Vertrek

Aankomst

Van

Naar

Omschrijving

Bron

 

11-10-1860

 

Hellevoetsluis

Zeilklaar naar Hongkong via Cardiff

 

 

1860-10-12 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

 

12-10-1860

 

Hellevoetsluis

Zeilklaar naar Cardiff en Hongkong

 

 

1860-10-13 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

22-10-1860

 

Hellevoetsluis

Cardiff en Hongkong

Vertrokken / Uitgezeild

 

 

1860-10-23 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002
1860-10-23 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1860-10-24 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1860-10-24 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

23-11-1860

 

Cardiff

Hongkong

Uitgezeild

 

 

1860-11-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006
1860-11-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1860-11-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

1861-01-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

 

23-3-1861

 

Straat Sunda

Doorgezeild van Cardiff naar Hongkong

 

 

1861-03-27 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p011
1861-05-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1861-05-15 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

23-3-1861

 

Anjer

Gepasseerd van Cardiff naar Hong Kong

 

 

1861-05-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006

 

7-5-1861

Cardiff

Hongkong

Aangekomen

 

 

1861-06-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1861-06-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1861-06-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p005

1861-07-01 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1861-07-01 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

14-5-1861
15-5-1861

 

Hongkong

Manilla

Uitgezeild

 

 

1861-07-12 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1861-07-13 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1861-07-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1861-07-19 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006

1861-07-19 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

28-5-1860

Hongkong

Manilla

Aangekomen

Laadt voor Batavia

 

 

1861-07-30 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1861-07-31 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

1861-07-31 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

21-6-1861

 

Manilla

In lading voor Batavia

 

 

1861-08-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

2-7-1861

 

Manilla

Batavia

Uitgezeild

 

 

1861-08-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006

 

8-8-1861

Manilla

Batavia

Aangekomen

 

 

1861-09-26 P Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002
1861-09-27 Snoeij-Cornelia Mathilda_Dagblad van Zuidholland_p003

1861-09-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

1861-09-30 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p006

 

Tussen

7-8-1861 en

9-8-1861

Manilla

Batavia

Aangekomen Vreemdelingen.

Marine Hotel.

Snoeij, van Manilla

 

 

1861-08-10 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p006

11-8-1861

14-8-1861

 

Batavia

Soerabaija

Cornelia Mathilda moet kielen

 

 

1861-08-14 P Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010
1861-09-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1861-09-30 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1861-09-30 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p007
1861-09-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p008
1861-10-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p006

 

25-8-1861

Batavia

Soerabaija

Aangekomen

 

 

1861-10-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1861-10-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p005

 

31-8-1861
13-9-1861

28-9-1861

3-10-1861

8-10-1861

14-10-1861
16-10-1860
23-10-1861

 

Soerabaija

In reparatie en in lading liggend voor Rotterdam
Agent Fraser Eaton & Co

 

 

1861-09-13 Snoey-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p005

1861-09-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010

1861-10-03 Snoey-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004

1861-10-08 Snoey-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004

1861-10-14 Snoey-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1861-10-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Java Bode_p011
1861-10-18 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1861-10-18 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1861-10-18 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1861-10-18 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1861-10-18 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006
1861-10-23 Snoey-Cornelia Mathilda_Java Bode_p007
1861-10-29 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002

1861-10-29 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p006

 

20-10-1861

Soerabaija

Probolingo

Aangekomen
fl 120 per last voor Suiker bedongen te laden voor Amsterdam

 

 

1861-12-30 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p004
1861-11-29 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003-1
1861-11-29 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003-2
1861-11-29 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

24-10-1861

 

Soerabaija

Nederland

Uitgezeild via Probolingo

 

 

1861-12-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1861-12-17 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

 

7-11-1861
8-11-1861

9-11-1861

Probolingo

Passaroean

Aangekomen

 

 

1861-11-16 P Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p005
1861-11-20 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p011
1861-11-30 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p010
1862-01-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1862-01-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1862-01-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

20-11-1861

 

Pasoeroean

Passaroeang

Nederland

Uitgezeild

 

 

1861-11-29 P Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p005
1862-01-14 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

1862-01-15 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

1862-01-16 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1862-01-16 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1862-01-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

1862-01-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

23-11-1861

Pasoeroean

Banjoewangie

Aangekomen

 

 

1861-12-18 Snoeij-Cornelia Mathilda_Java Bode_p009
1862-01-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

24-11-1861

 

Banjoewangie

Amsterdam

Uitgezeild

 

 

1862-01-29 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006
1862-01-30 Snoey-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

Voor

14-12-1861

 

Batavia

Nederland

Van Java naar Nederland vertrokken

 

1862-01-20 P Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad_p001

1862-01-20 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p001

1862-01-21 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p002

 

30-1-1862

Banjoewangie

St Helena

Aangekomen

 

 

1862-03-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1862-03-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad_p002
1862-03-29 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

30-1-1862

 

St Helena

Amsterdam

Uitgezeild

 

 

1862-03-28 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1862-03-29 Snoey-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad_p002

 

11-2-1862

 

Amsterdam

Afgedaan 1150 kr. Java Suiker No 15 ruim, à f 37½ zeilende per Cornelia Mathilda

 

 

1862-02-12 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1862-02-12 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1862-02-12 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1862-02-16 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1862-02-17 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

21-3-1862

21-3-1862

Java

Amsterdam

Gepraaid:

48° NB en 11° WL

 

 

1862-04-04 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006

1862-04-05 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005

1862-04-05 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

2-4-1862

Banjoewangie

Texel

Aangekomen en ter Reede.

Wind W.Z.W.

 

 

1862-04-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

1862-04-03 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p004
1862-04-03 Snoey-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1862-04-03 Snoey-Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

1862-04-04 Snoeij-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p006

1862-04-04 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002

1862-04-04 Snoey-Cornelia Mathilda_De Tijd_p004
1862-04-04 Snoei-Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

1862-05-23 Snoeij-Cornelia Mathilda_De Oostpost_p005

 

4-4-1862

Banjoewangie

Amsterdam

Carga-Lijst:

3408 b. Bindrotting

720 sch. Tin

1728 k. Suiker

5640 b. Koffij

136 v. Noten

N.-H.-M

 

 

1862-04-04 Snoeij-Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003

 

6-4-1862

 

Amsterdam

Tabak aangevoerd per Cornelia Mathilda van Soerabaija:
393 p. Java, merk AS/MALANG
128 p. Java, merk VS
344 p. Java, merk BK

 

 

1862-04-06 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1862-04-07 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1862-04-07 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005

 

9-4-1862

Passaroean

Amsterdam

Carga-Lijst:

7174 stuks Kadrang Hout

501 p. Vistule Cassia, Rutgert en Lissing;

1150 k. Suiker, Bunge en Co.;

1242 dito, Cramerus en Co.,

344 p. Tabak, dito;

522 p. dito, Spengler en Co.;

3000 st. Koehuiden,

168 b. Koffij,

2600 b. Bindrotting,

Order.

 

 

1862-04-08 Snoei-Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1862-04-08 Snoei-Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1862-04-09 Snoeij-Cornelia Magtilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p003
1862-04-13 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1862-04-14 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1862-04-14 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p004
1862-04-28 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1862-04-28 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p003
1862-04-28 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1862-05-04 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1862-05-08 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003
1862-05-11 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1862-06-08 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p006
1862-06-09 Cornelia Mathilda_Nieuw Amsterdamsch Handelsblad_p002
1862-06-09 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p005
1862-06-18 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006
1862-06-18 Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p006

 


 

Geboorte, huwelijk en overlijden

Pieter Snoeij werd geboren op 22 september 1819 te Heenvliet. 7 oktober 1852 is hij te Oude en Nieuwe Struiten, een voormalige Nederlandse gemeente die in 1855 bij Nieuw-Helvoet werd toegevoegd, getrouwd met Thomasia Leonarda Mulder.

Op 10 maart 1866 overleed te Brielle Pieter Snoeij, voorheen Koopvaardij-Kapitein, in den ouderdom van 46 jaren,


 

De Bark Cornelia Mathilda

Een bark is de naam van een zeilschip met daarop minimaal drie masten. De bark voert drie en later ook wel meer (vier, zelfs vijf) masten. Alle masten, behalve de achterste, zijn vierkant getuigd. De achterste (bezaansmast) bestaat uit een lange ondermast met bezaan en een steng met daaraan een gaffeltopzeil (bron: Wikipedia).

Naam Schip:

Cornelia Mathilda

Type:

Bark, tweedeks 

Jaar:

1855, 16 apr. te water gelaten / 1853, 12 aug. de kiel gelegd  

Tonnage:

673 / 356 lasten 

Bouwer:

Werf "De Nijverheid", C. Gips & Zonen. Schiedam 

Rederij:

A. Prins & Co. Schiedam 

Materiaal :

Hout, gekoperd en kopervast 

Afmeting:

  

Seinletters:

NLKV 

Registers:

Veritas 

Gezagvoerders:

 

1855 - 1856         Jan Jans Muntendam   

1857 - 1862         P. Snoeij             

1862                      C.M. Kortlandt 

1864 - 1868         Tjebbe Albertus Wulp  

1868                      C . Houtkoper  

1869 - 1874         P. Goedvolk      

1874 - 1874         A. Heistek          

 

Vlag nr.

A 843/451   (1850-1868) Overl. 08-01-1868, Batavia 

College:

Zeemanshoop, Amsterdam. Opgerigt 01-05-1822 

Bijzonderheden:

Zeetijdingen 8 dec. 1874. Verzeild op Meinderts Droogte nabij kaap Sedano, Java, en wrak geslagen. De equipage gered. 

 

Bronnen:

1855-04-18 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002
1855-04-20 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002
1874-12-09 Heijstek-Cornelia Mathilda_De Tijd_p004
1874-12-17 Cornelia Mathilda_Bataviaasch Handelsblad_p004
1874-12-19 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006
1874-12-22 Cornelia Mathilda_Java Bode_p003

 

 

http://www.zeemansleed.nl/?p=1496


 

Scheepwerf “De Nijverheid”

Op 31 juli 1835 werd werf 'De Nijverheid' in gebruik genomen. Het initiatief van burgemeester Loopuyt in eerste instantie om de schepen van de 'Schiedamsche Scheepsreederij' zelf te kunnen bouwen. De technische leiding kreeg Cornelis Gips (werf ‘De Merwede’ te Dordrecht), die al heel spoedig werd overgedragen aan zijn zoon Dingeman Gips. Een jaar later, 31 juli 1836, werd het eerste schip 'De Stad Schiedam' te water gelaten. Het volgende stond al op stapel. In 1843 werkten er 68 volwassenen en daarmee was zij een van de grotere werven. Bij de grootste werven in Amsterdam werkten toen niet meer dan 80 mensen. En zoals gebruikelijk in die tijd, werktijden tot 17 uur. Ook voor de weesjongens, maar dit vonden de regenten toch te gek en bedongen dat de jongens (12-16 jaar) slechts tot 9 uur mochten werken.

De Eendracht op stapel bij werf De Nijverheid (Litho uit de Schiedamsche Almanak voor 1838)

Na enkele slappe jaren na 1843, waarin Gips en enige anderen ook nog als werkverschaffing een (afgewezen) havenplan indienden, floreerde vanaf 1847 de werf weer. Er werd een sleephelling toegevoegd met een 15 pk stoommachine om de schepen op te trekken (1852). Er werden jaarlijks 40 schepen opgehaald en werd later zelfs de enige bezigheid omdat de nieuwbouw stokte.

1853-08-13 Cornelia Mathilda_Schiedamsche Courant_p001

1853-08-13 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002

1853-08-15 Cornelia Mathilda_Algemeen Handlesblad_p001

Op 16 april 1855 werd met het beste gevolg de Cornelia Mathilda te water gelaten.
1855-04-18 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002 en 1855-04-20 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002

In 1875 werd het laatste schip verkocht waar men al in 1867 voor eigen rekening aan begonnen was. In die tijd had een bedrijf dikwijls een huurcontract voor de grond voor een beperkte tijd. Om zeker te zijn dat na afloop van de contracttijd men de zaken kon voortzetten, wendde op 15 juni 1877 de directie zich tot de gemeenteraad voor een nieuw contract van 25 jaar. Het oude contract was toen nog 8 jaar geldig, maar men had plannen voor modernisering. Maar de raad, op advies van B en W, wees het verzoek af; over 8 jaar zou men wel weer de zaak bezien. De lust om te investeren was toen bij 'De Nijverheid' voorbij. Een jaar later werd, met toestemming van B en W, de werf, die toch stil lag, onderverhuurd. De sleephelling draaide op de oude voet door. De huurster van de werf was de firma 'Van Schie, Annokkee en van Zoelen', ook bekend onder de naam 'Van Schie en Co' onder leiding van W.H.C. Jansen. En merkwaardig, dit bedrijf ging wel ijzeren schepen bouwen, waar 'De Nijverheid' nooit aan toegekomen was. Zij liet op 26 augustus 1881 de eerste ijzeren stoomsleepboot 'Mentor IV' te water.

Op 15 mei 1885 schreven de deelhebbers in de scheepstimmerwerf 'De Nijverheid' de raad een brief 'niet meer te trachten de huur met de Gemeente verlengd te krijgen'. W.H.C. Jansen had kennelijk toch ook een inbreng want hij was één van de ondertekenaars. De gemeente hield een openbare inschrijving voor het terrein. De onderhuurder 'Van Schie en Co', die daar al schepen bouwde, bood fl 1010,-- per jaar. De hoogste inschrijver was ene D. Hulsinga met fl 1100,--. Hoewel de huur voordien fl 60,-- per jaar was, vond de gemeente de aangeboden bedragen te laag en besloot het terrein niet te verhuren.

De gemeente vond ook dat van Schie het terrein moest verlaten. Direct na de aangehouden inschrijving had Van Schie en Co een verzoek om te mogen blijven ingediend. Op 31 mei 1887 mei goed om de firma gerechtelijk te doen verwijderen van het terrein want het bedrijf was rustig blijven zitten. W.H.C. Jansen heeft zelfs fl 300,-- vergoeding betaald. De gemeente kocht later de opstallen voor fl 1500,--. Wat was de overheid actief om een bedrijf dat daar al jaren legaal gevestigd was te verdrijven, om vervolgens het terrein braak te laten liggen! Geen ander bedrijf werd het terrein gegund, omdat men een hogere pachtprijs in gedachten had en dat in een tijd van ernstige economische teruggang.

De geschiedenis is echter nog niet afgelopen. Er hadden zich twee Belgen gemeld op 26 oktober 1888, E. en H. Cuylits. Zij wilden een grote scheepswerf op het terrein vestigen en het terrein huren voor fl 2500,-- per jaar. Als borg zou een bedrag van 25 x 2500 = fl 62.500,-- moeten dienen, eventueel in de vorm van machines en gebouwen Maar er kwam niets van terecht, geen gebouw of schip kwam van de grond alleen een direkteur werd aangesteld: A. Nolet, een bekende naam in Schiedam. Met veel moeite was een jaar huur vooruit betaald. In 1891 kwam de ontknoping; via een advokaat te Brussel kwam bericht dat zijn cliënten niet in staat waren te betalen. De gemeenteraad ging tenslotte akkoord met het voorstel om voor fl 500,-- de overeenkomst af te kopen.

Met de sleephelling, altijd al een apart bedrijf geweest, met ook andere eigendomsverhoudingen (maar ook onder leiding van Gips) is het eveneens triest afgelopen. In de genoemde brief, waarin werd aangekondigd in liquidatie te gaan werd uitdrukkelijk de sleephelling buitengesloten. De briefschrijvers merkten fijntjes op 'dat hunne Gemeente hen niet zou noodzaken eene bestaande sleephelling te slopen waar eene naburige groote Handelsstad voor Gemeente rekening kostbare dokken bouwt.' Voor Rotterdam werden toen dokken gebouwd omdat het bedrijfsleven aarzelde hierin te investeren. Op 7 februari 1891 is tijdens het ophalen van een bark deze omgeslagen. Men zag kennelijk geen kans deze weer op te richten en het schip is ter plaatse gesloopt.  De helling zelf misschien ook wel. Want dit was het laatst bekende bericht.

http://www.oudschiedam.nl/werven%20in%20schiedam.html

De 41 namen van schepen gebouwd door De Nijverheid te Schiedam:

Jaar

Naam schip

Jaar

Naam schip

Jaar

Naam schip

1836

Stad Schiedam (Fregat)

1847

van der Palm (Bark)

1854

Loevestijn (Fregat)

1837

Eendragt (Bark)

1848

Ceres (Schoener, 2-mast)

1855

Cornelia Mathilda (Bark)

1838

Protheus (Bark)

1848

Mr. Cornelis Haga (Schoener, 2-mast)

1856

Jedo (Fregat)

1839

Delft (Fregat)

1850

Anna (Brik)

1857

Triton (clipper - fregat)

1839

Lucie (Fregat)

1850

Maassluis (Brik)

1861

Oranje Nassau (clipper - fregat)

1839

Prins Veldmaarschalk (Bark)

1850

Henriëtte Suzanna (Brik)

1861

Orissa (clipper - fregat)

1840

Mercator (Bark)

1850

Willem III (Koning) (Bark)

1862

Afrika (Brik)

1840

Prins van Oranje (Driemaster)

1850

Mary Goddard (Schoener, 3-mast)

1863

Archipel (Schoener, 2-mast)

1840

Stad 's Gravenhage (Driemaster)

1851

Johanna Jacoba (Schoener, 2-mast)

1863

Gerard (Schoener, 2-mast)

1841

Edouard (Fregat)

1851

Henriëtte Elisabeth Suzanna (Bark)

1864

Adeline (Brik)

1841

Hollandia (Fregat)

1852

Bantam (Brik)

1866

Bertha (clipper - bark)

1842

Christiaan Huygens (Bark)

1852

Jacobus Martinus (Bark)

1866

Schiedam (clipper - fregat)

1842

Prima (Bark)

1853

Paul Johan (Bark)

1875

Bima (clipper - bark)

1845

Loopuyt (Bark)

1854

Laurentius en Emilia (Bark)

 

 

 

http://www.scheepsindex.nl/

 


 

Nederlandsche Handel-Maatschappij

De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824. Als feitelijke datum van oprichting kan worden genomen de 29ste maart 1824, de dag waarop het Koninklijk Besluit tot oprichting werd vastgesteld. De doelstelling was (Art. 59) "bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en (het fabriekswezen)", in voortzetting van wat tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet. Het hogere doel was volgens de koning dat de NHM zou fungeren als een "grote hefboom, strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de nationale welvaart". In de praktijk kwam het neer op expansie van bestaande handel door het inwinnen van gegevens en het zoeken naar nieuwe afzetgebieden, en financiering van industrie en scheepvaart. Door de verbondenheid met de Nederlandse regering speelde de NHM een belangrijke rol in het ontwikkelen van de handel tussen de Nederlanden en Nederlands-Indië.

 

De NHM wordt soms wel de opvolger genoemd van de Vereenigde Oostindische Compagnie, daar ze eveneens in particuliere handen was, aandeelhouders had en de invloed van de Oranjes op het bedrijf voelbaar was. De oprichting van de NHM kan wellicht worden gezien als een poging om de VOC nieuw leven in te blazen door de (tijdens de Franse tijd in het slop geraakte) handel met Nederlands-Indië weer een nieuwe impuls te geven.

In de eerste decennia was de NHM een import- en exportbedrijf dat bestaande handelsrelaties moest uitbouwen en nieuwe handelskanalen moest aanboren. Aanvankelijk werd de NHM door veel tegenslag getroffen, doordat zij zich op een groter gebied dan oorspronkelijk de bedoeling was geweest wilde richten. Nadat de handelmaatschappij in Zuid-Amerika, Mexico en de Levant zware verliezen had geleden, legde zij zich bijna uitsluitend toe op Nederlands-Indië.

Deze handel bestond uit koffie, rietsuiker, indigo, specerijen, tabak en enkele andere koloniale waren uit Nederlands-Indië. Winst bleef echter uit, totdat in 1827 Willem I, als grootste aandeelhouder, besloot om zijn eigen NHM het monopolie op de invoer van opium te geven : meteen werd winst gemaakt. De NHM acteerde als staatsbankier, handels- en transportonderneming, en inde belastingen in natura volgens het door Johannes van den Bosch ingestelde plantagesysteem, of het na de Belgische Revolutie van 1830 - die een economische crisis teweegbracht waarbij de NHM bijna ten onder ging - ingevoerde Cultuurstelsel waarbij de inlandse bevolking een vijfde van de cultuurgrond met voorgeschreven gewassen moest verbouwen en afdragen. De NHM verzorgde de verkoop en het transport van deze belastingen in natura, meestal thee, koffie, suiker en rubber. Het succes waarmee de organisatie dit deed, leidde tot de bijnaam Kompenie Ketjil, ofwel de Kleine Compagnie naar de veel oudere en grotere Vereenigde Oostindische Compagnie.

Doordat de NHM op gegeven moment "katoentjes" ging exporteren naar Nederlands-Indië en daarbij als inkoper en opdrachtgever optrad, kwam de Twentse textielindustrie als eerste volwaardige Noord-Nederlandse industrietak van de grond. Aanvankelijk had de NHM op advies van de Nederlandse regering in Haarlem en Leiden fabrieken gevestigd, maar na een tiental jaren bleek de bevolking van deze steden zich niet aan te kunnen passen en werd besloten de vestiging te verplaatsen naar Twente, waar de boerenbevolking dankzij haar huisnijverheid over enige technische kennis beschikte. Secretaris Willem de Clercq wist tijdens een bijeenkomst in Hengelo de Engelse katoenfabrikant Thomas Ainsworth ertoe te bewegen de Twentse bevolking het gebruik van nieuwe Engelse machines zoals de snelschietspoel aan te leren.

In Brabant, met name Tilburg en Helmond, bloeiden op die manier ook fabrieken van katoenen en wollen stoffen op. De handel in textiel was noodzakelijk om te voorkomen dat de Britten binnen korte tijd de Indische markt zouden heroveren. (bron: Wikipedia)

Hotel der Nederlanden, Batavia

Titel:

Hotel der Nederlanden te Batavia

Object:

foto

Maker:

fotograaf:   Woodbury & Page / Batavia

Afmeting:

19x23 cm

Verv.jaar:

ca. 1872

Bron:

7509 (foto, albuminedruk), Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940,

Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde (KITLV)

Verv.plaats:

Batavia

Copyright:

voor informatie: Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde (KITLV)

Techniek:

albuminedruk

 

 


Marine Hotel, Batavia

Titel:

Marine Hotel te Batavia

Object:

foto in deze collectie - in alle collecties

Maker:

fotograaf:   Woodbury & Page / Batavia in deze collectie - in alle collecties

Afmeting:

19,5x26,5 cm

Verv.jaar:

ca. 1870

Bron:

4096 (foto, albuminedruk), Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940, Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde (KITLV)

Verv.plaats:

Batavia

Copyright:

voor informatie: Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde (KITLV)

Techniek:

albuminedruk in deze collectie - in alle collecties

 

 

Djambi

Jambi (in de koloniale tijd Djambi) is een stadsgemeente (kota, voorheen kotamadya) in de provincie Jambi op Sumatra, Indonesië.

In 1835 zocht de sultan van Djambi bij de Nederlanders bescherming tegen zijn eigen vazallen, die hij niet meer in toom kon houden. Om bijstand te verkrijgen sloot hij een contract met het Indische gouvernement waarbij het oppergezag van Nederland werd erkend. Sultan Ratoe Taha Tsafioe 'd-din (Taha) die in 1855 aan de regering kwam wilde van het oppergezag van Nederland echter niets weten. In 1858 voelde het gouvernement zich daarom genoodzaakt hem af te zetten en een strafexpeditie naar Djambi te ondernemen. Bij deze expeditie werd de Kraton ten koste van grote verliezen ingenomen.

Dit schilderij van een onbekende schilder werd gemaakt in 1865 en toont de beschieting van het kraton (paleis) van sultan Ratoe Taha Tsafioe 'd-din in de hoofdplaats Djambi op het eiland Sumatra van Nederlands Indië op 5 september 1858 door de raderstoomschepen Zr.Ms. Celebes (1852-1872), Zr.Ms. Onrust (1863-1892) en Zr.Ms. Admiraal van Kinsbergen (1852-1877).

Sultan Taha wist naar het binnenland te vluchten, van waaruit hij tot 1885 invloed bleef uitoefenen.

Het koloniale bestuur stelde als nieuwe sultan een oom van Taha, Ratoe Ahmad Natsaroe 'd-din, aan. Als tussenpersoon werd aan de sultan een politiek agent toegevoegd die in de Nederlandse nederzetting te Djambi verblijf hield. Taha behield echter zeer veel gezag over de Djambinezen. De Hollandse invloed te Djambi bepaalde zich slechts tot het gedeelte van de hoofdplaats Djambi waar het bestuur zetelde en de kampongs Moewara Kompeh en Moewara Saba.

Bron: wikipedia

 

Zie voor meer informatie over de strafexpeditie in 1858 en de rol van Pieter Snoeij daarin: Overzigt van den loop en de uitkomsten der naar het rijk van Djambi gerigte miltaire expeditie, in het jaar 1858.

 


 

Kanaal door Voorne

Het kanaal in Hellevoetsluis

Het Kanaal door Voorne is een kanaal in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het werd in 1830 aangelegd tussen Hellevoetsluis en het in de jaren 1960 verdwenen dorp Nieuwesluis.

Door de aanleg werd de verbinding van Rotterdam met zee aanzienlijk verkort. Koning Willem I gaf de opdracht tot het graven van het "Voornsche kanaal" omdat begin 19e eeuw de monding van de Maas flink was verzand.

Schepen moesten een omweg maken door het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Dordtsche Kil, de Oude en Nieuwe Maas, waar de bevrachting van grotere schepen moest worden overgeladen. Met de aanleg kreeg de marinehaven Hellevoetsluis bovendien een snelle verbinding met de marinewerf,
's Lands werf', in Rotterdam.

Omdat de zeeschepen al snel te groot werden voor het kanaal, werd al in 1872 de Nieuwe Waterweg aangelegd en verloor het kanaal zijn functie. Tegenwoordig wordt het nog amper bevaren. De bruggen zijn vast en laag, en in Hellevoetsluis is een winkelcentrum boven het kanaal gebouwd.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_door_Voorne


 

Hellevoetsluis

De vesting Hellevoetsluis is in het begin van de 17e eeuw aangelegd om de oorlogs- en handelshaven te versterken. In 1798 werd onder bevel van buitengewone opzichter Jan Blanken een zeesluis en droogdok aangelegd. Hellevoetsluis was de marinebasis van de Admiraliteit van de Maze. In de tijd dat Hellevoetsluis marinehaven was werd hier de door Piet Hein buitgemaakte zilvervloot aan wal gebracht. Aan die tijd herinneren nog gebouwen als het Tromphuys, affuitenloods, het kruythuys en het Ruyterhuys, vernoemd naar Michiel de Ruyter.

De vesting was in die tijd belangrijk als (marine)haven en tot in de 19e eeuw bleef deze positie gehandhaafd. Doordat rond 1830 het Kanaal door Voorne werd gegraven was er een levendige handel en doorvaart naar Rotterdam, daarnaast had Hellevoetsluis verschillende marine-instellingen en opleidingsinstituten en een vestingartillerie. Er werden in deze tijd verschillende militaire oefeningen met land en zeemacht gehouden in Hellevoetsluis en omstreken. Nadat de Nieuwe Waterweg het Voornekanaal nutteloos had gemaakt zette het verval in, wat nog versterkt werd toen in de jaren '30 de marinehaven naar Den Helder werd verplaatst en later tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers een deel van de stad sloopten om een beter schootsveld te krijgen ter bescherming van de alhier gestationeerde U-boten. Tot de jaren '60 bleef de marine in de stad aanwezig met een mijnenveegdienst. Er is later nog een mijnenvegerschip vernoemd naar de stad: de Hr. Ms. Hellevoetsluis. Na het vertrek van dit onderdeel van de marine stagneerde de lokale economie.

Brouwershaven

Tot in de negentiende eeuw bood Brouwershaven economisch gezien een wisselend beeld. Brouwershaven beleefde vooral gedurende de 17e eeuw een bloeiperiode als vissershaven. Tijden van voor- en tegenspoed wisselden elkaar af. Brouwershaven had één gebrek: de weg van de eigenlijke haven naar de Grevelingen was lang en smal. De schepen werden groter en het smalle kanaal weerhield deze grotere handelsschepen om de haven binnen te varen en Brouwershaven ging maritiem achterlopen.

In de negentiende eeuw was er een opleving toen de Brielse Maas en het Goereese Gat verzandden. Rotterdam dreigde onbereikbaar te worden voor zeeschepen en daarom verschenen er steeds meer hoge masten op de rede van Brouwershaven, waar de lading werd overgeplaatst op kleinere schepen. De rijksoverheid bouwde dan ook een groot kantoor voor het loodswezen en voor de belastingdienst en ook een aanzienlijke werkplaats voor tonnen die de vaarweg bebakenden. Na het graven van de Nieuwe Waterweg (1872) verdween de functie van overslaghaven voor Rotterdam.

Appendix

Eerste reis met kapitein J.J. Muntendam van 21-06-1855 tot 07-04-1856

Vertrek

Aankomst

Van

Naar

Omschrijving

Bron

21-6-1855

24-6-1855

 

Hellevoetsluis

Batavia

Zeilklaar

1855-06-22 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1855-06-26 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

28-6-1855

 

Hellevoetsluis

Batavia

Uitgezeild

1855-06-29 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1855-06-29 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1855-07-02 Cornelia Mathilda_De Tijd_p003
1855-08-31 Cornelia Mathilda_Samarangsch Advertentieblad_p004

 

7/8-10-1855

Schiedam

Batavia

Aangekomen

1855-12-02 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1855-12-03 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

10-10-1855

 

Batavia

Ter Reede

1855-12-02 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

14-10-1855

 

Batavia

Soerabaya

Vertrokken

1856-01-03 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

 

22-10-1855

Batavia

Soerabaya

Aangekomen van Batavia en in lading liggende te reede
Aanvoer van Batavia
1000 keld. genever
4 kn. manufact
100 hammen
200 kazen
150 vs. boter
5 kn. provisien
20 vs. rolpens
20 vs. saucijssen
Order

1855-10-24 Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1855-10-31 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006
1855-11-03 Cornelia Mathilda_Java Bode_p008
1855-11-07 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006
1855-11-10 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006

3-11-1855

 

Soerabaya

Nederland

Via Panaroekan

1855-11-07 Cornelia Mathilda_De Oostpost_p004
1855-11-14 Cornelia Mathilda_Java Bode_p006
1856-01-31 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

22-11-1855

26-11-1855

Panaroekan

Banjoewangie

Naar Nederland

1856-01-31 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1855-12-15 Cornelia Mathilda_Java Bode_p008
1856-02-03 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

27-11-1856

 

Banjoewangie

Schiedam

Vertrokken

1855-12-15 Cornelia Mathilda_Java Bode_p008

 

6-2-1856
9-2-1856

Banjoewangie

St. Helena

Naar Rott.

1856-04-02 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003
1856-04-02 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

4-4-1856

Batavia

Brouwershaven

Van Java naar Rotterdam

1856-04-05 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-04-05 Cornelia Mathilda_Utrechtsche Courant_p002
1856-04-07 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-04-07 Cornelia Mathilda_De Tijd_p004
1856-04-07 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1856-05-24 Cornelia Mathilda_Java Bode_p007

 

6-4-1856

Brouwershaven

Hellevoetsluis

Banjoewangie, l. v. Brouwershaven

1856-04-08 Cornelia Mathilda_De Tijd_p004
1856-04-09 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p002

 

7-4-1856

 

Schiedam

Carga-lijst:
5500 pic. Koffij
6502 pic. Suiker
250 pic. Tin
125 pic. Rotting
N.H.M.

1856-04-07 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002

 

8-4-1856

 

Schiedam

Carga-lijst:
5500 b. Koffij
1987 krnj. Suiker
927 sch. Tin
1410 b. Bindrotting
N.H.M.

1856-04-08 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005


 

Tweede reis met kapitein J.J. Muntendam van 10-08-1856 tot 21-09-1857

Vertrek

Aankomst

Van

Naar

Omschrijving

Bron

10-8-1856

 

Hellevoetsluis

Hongkong

Uitgezeild

1856-08-12 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002

 

12-8-1856

Rotterdam

Hartlepool

 

1856-08-18 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-08-20 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

30-8-1856
31-8-1856

 

Hartlepool

Ceylon

Uitgezeild

1856-09-04 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-09-06 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002

 

4-9-1856

Hartlepool

Point de Galle

Bij Dungeness

1856-09-09 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-09-10 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003
1856-09-10 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

 

11-10-1856

Hartlepool

Point de Galle

Gepraaid op:
10 23’ N.Br., 210 7’ W.L.

1856-12-06 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1856-12-10 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p002

 

23-02-1857

 

Point de Galle

Cornelia Mathilda is nog zonder emplooi

1857-03-19 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003

26-2-1857

 

Point de Galle

Batavia

Uitgezeild

1857-04-06 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1857-04-07 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-04-08 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

 

18-3-1857

Point de Galle

Akyab

Aangekomen

1857-05-20 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1857-05-20 Cornelia Mathilda_Rotterdamsche Courant_p003

 

 

 

Akyab

Rijst:
Cornelia Mathilda 71106 mandjes voor falmouth

1857-06-30 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p002

13-4-1857

 

Akyab

Falmouth

Uitgezeild

1857-06-11 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002

16-7-1857

17-7-1857

Akyab

St Helena

Reis voortgezet, onderweg naar Falmouth

1857-08-31 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-09-05 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1857-09-07 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1857-09-08 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-09-09 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

 

9-9-1857

Akyab

Falmouth

Binnengekomen

1857-09-14 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-09-16 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

11-9-1857
12-9-1857

 

Falmouth

Rotterdam
Schiedam

Van Akyab

1857-09-14 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1857-09-14 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p002
1857-09-16 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003

 

17-9-1857

 

Brouwershaven

Akyab naar Schiedam

1857-09-19 Cornelia Mathilda_Algemeen Handelsblad_p005
1857-09-19 Cornelia Mathilda_Opregte Haarlemsche Courant_p002
1857-09-20 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003
1857-09-21 Cornelia Mathilda_De Tijd_p003

19-9-1857

19-9-1857

Brouwershaven

Hellevoetsluis

 

1857-09-20 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003
1857-09-23 Cornelia Mathilda_Groninger Courant_p003
1857-09-23 Cornelia Mathilda_De Tijd_p004

 

21-9-1857

 

Schiedam

Carga-Lijst (Voorlopige Opgave):
10150 bn. Rijst

1857-09-21 Cornelia Mathilda_Nieuwe Rotterdamsche Courant_p003